United States
Pálya

Sebring International Raceway

Fotók: Sebring International Raceway