Felhasználási feltételek

1. Elfogadó nyilatkozat

Azzal, hogy Ön jelen oldalt meglátogatja, beleértve annak összes tartalmát és az általa nyújtott szolgáltatásokat, Ön hozzájárul ahhoz, hogy elfogadja a hu.motorsport.com weboldal, és a hozzá tartozó weboldalak (ezentúl együttesen: hu.motorsport.com weboldal) felhasználási feltételeit. A hu.motorsport.com weboldal fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket bármikor módosítsa, Ön pedig elfogadja, hogy mindenkor az éppen aktuális feltételek elfogadása mellett használja az oldalt.

2. hu.motorsport.com weboldal

 1. Ezen felhasználási feltétel vonatkozik a hu.motorsport.com minden látogatójára és felhasználójára, beleértve azokat is, akik videós tartalmakat, információkat, szolgáltatásokat, vagy egyéb anyagokat bocsátanak a holnap rendelkezésére. A felhasználási feltétel a hu.motorsport.com weboldal minden egyes elemére kiterjed, beleértve, de nem kizárólag korlátozva az oldal által nyújtott termékekre, szoftverekre és szolgáltatásokra.
 2. A hu.motorsport.com weboldal előfordul, hogy harmadik fél oldalára mutató linkeket is tartalmaz, azonban ezek nem képezik a saját tulajdonát, és a hu.motorsport.com irányítással sem rendelkezik ezek felett. A hu.motorsport.com nem tudja befolyásolni, és felelősséget sem vállal a harmadik fél oldalán megjelenő tartalomért, annak adatvédelmi jellemzőiért, és úgy általában az ott megjelenített információért. Továbbá a hu.motorsport.com nem akarja, és nem is tudja cenzúrázni valamint szerkeszteni a harmadik fél oldalán megjelenő tartalmakat. Az oldal használatával Ön mentesíti a hu.motorsport.com weboldalt a harmadik fél oldalán fellelhető tartalom felhasználásából fakadó esetleges jogsértések alól.

3. hu.motorsport.com regisztráció

 1. Annak érdekében, hogy a hu.motorsport.com weboldal bizonyos szolgáltatásaihoz hozzáférjen, készítenie kell egy felhasználói fiókot, melynek használati feltételeiről a (Tagsági Megállapodás) címen elérhető tájékoztató rendelkezik. Fontos kitétel, hogy Ön nem használhatja engedély nélkül más felhasználók fiókjait, és regisztrációkor minden esetben pontos és valós információkat kell megadnia. A felhasználói fiók létrehozása után Ön felelőssé válik annak használatáért, és amennyiben jogosulatlan hozzáférést észlel, azt köteles a hu.motorsport.com részére jelenteni.
 2. Annak ellenére, hogy a hu.motorsport.com nem vállal felelősséget a jogosulatlan hozzáférés okozta károkért, Ön felelőssé tehető a saját felhasználói fiókja jogosulatlan használatából eredő károkért.

4. A hu.motorsport.com weboldal használata – Engedélyek és korlátozások

A hu.motorsport.com weboldal ezennel engedélyt ad Önnek, hogy jelen felhasználási feltételeknek eleget téve hozzáférjen és használja a honlapot, feltéve, hogy:

 1. Beleegyezik, hogy a hu.motorsport.com weboldal egyetlen elemét és tartalmát sem adhatja át más oldalaknak - beleértve a felhasználók által beküldött tartalmakat is - a hu.motorsport.com írott engedélye nélkül;
 2. Beleegyezik, hogy a hu.motorsport.com weboldal egyetlen elemét sem módosíthatja, beleértve az oldal által használt technológiákat is;
 3. Ön elfogadja, hogy semmilyen módon nem férhet hozzá a felhasználók által beküldött tartalmakhoz, és a hu.motorsport.com engedélye nélkül nem is teheti azt közzé más oldalakon;
 4. Ön elfogadja, hogy a hu.motorsport.com weboldal egyetlen elemét (beleértve a beágyazott videókat is) sem használhatja kereskedelmi célokra a hu.motorsport.com előzetes írásos engedélye nélkül. Tiltott kereskedelmi felhasználások közé tartoznak, és a hu.motorsport.com weboldal kifejezett jóváhagyása szükséges az alábbi felhasználási módokhoz:
  • A hu.motorsport.com weboldal és/vagy kapcsolódó szolgáltatások más oldalakon történő értékesítése;
  • A hu.motorsport.com weboldal, vagy annak szolgáltatásainak használata abból az elsődleges célból, hogy reklám, vagy előfizetési bevételekre tegyen szert.
  • Olyan hirdetési helyek értékesítése a hu.motorsport.com weboldalon vagy harmadik fél weboldalán, amelynek célzása a felhasználók által beküldött tartalmakra, vagy a hu.motorsport.com weboldal által előállított tartalmakra vonatkozik.
  • A hu.motorpsort.com weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások felhasználása abból a célból, hogy a felhasználók által beküldött, és a hu.motorsport.com által előállított tartalmakat piaci előnyszerzésre, vagy más piaci szereplők kiszorítására használják fel.
 5. Megengedett kereskedelmi célú felhasználások közé tartozik az eredeti videók hu.motorsport.com weboldalra történő feltöltése, és az üzleti célú, illetve versenycsapatok hirdetése is, amennyiben a hu.motorsport.com weboldal ehhez írásos hozzájárulását adja;
 6. Amennyiben saját weboldalán a hu.motorsport.com weboldal beágyazható videóit közzéteszi, köteles egy hu.motosport.com weboldalra mutató linket elhelyezni honlapján, illetve beleegyezik, hogy az átvett videót és magát a lejátszót semmilyen mértékben sem módosíthatja;
 7. Beleegyezik, hogy nem használhat olyan korlátozás nélküli automatizált rendszereket (robotok, pókok, offline olvasók), amelyek képesek arra, hogy mesterségesen generálják a videó nézettségi számait, és nem használhat olyan rendszereket sem, amelyek adott időn belül több kérést tudnak küldeni a hu.motorsport.com szerverei felé, mint amennyit egy átlagos felhasználó ugyanazon időtartamon belül egy webes böngészőn keresztül küldeni tud. Mindezek ellenére a hu.motorsport.com weboldal hozzáférést biztosít a különböző keresőmotorok számára abból a célból, hogy a tartalmak a későbbiekben is visszakereshetőek legyenek. A hu.motorsport.com weboldal fenntartja a jogot, hogy ezen kivételeket általános és bizonyos esetekben is visszavonja. Ön beleegyezik, hogy nem gyűjthet személyes információkat az oldal felhasználóiról, ideértve a felhasználói fiókok neveit is, és elfogadja, hogy nem használhatja kereskedelmi célokra a hu.motorsport.com weboldal olyan kommunikációs csatornáit sem, mint a fórum, a hozzászólások, vagy éppen az e-mail üzenetek. Elfogadja, hogy nem használhatja fel kereskedelmi célokra a felhasználók által beküldött tartalmakat sem a hu.motorsport.com weboldal előzetes írásos hozzájárulása nélkül;
 8. A hu.motorsport.com weboldal használatával ön elfogadja a felhasználási feltételeket, amely a vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi törvényeknek és rendeleteknek is eleget tesz.
 9. A hu.motorsport.com weboldal fenntartja a jogot, hogy a hu.motorsport.com weboldal bármely elemét bármikor megszüntesse.

5. A weboldalon közzétett tartalmak felhasználhatósága

A fentebb közzétett korlátozásokon túl az alábbi korlátozások és feltételek kifejezetten az Ön számára engedélyezett tartalomfelhasználásra vonatkoznak:

 1. A felhasználók által beküldött tartalmakat kivéve, minden hu.motorsport.com weboldalon közzétett tartalom, legyen az szöveg, szoftver, script, grafika, fotó, hang, zene, videó vagy interaktív funkció, a hu.motorsport.com tulajdonában vannak, illetve a hatályos szerzői jogi és szellemi tulajdonjogi törvényeknek eleget téve kerültek közlésre az oldalon. A hu.motorsport.com weboldalon közzétett tartalom és információ csak és kizárólag személyes felhasználásra használható, szigorúan tilos azt letölteni, másolni, sokszorosítani, terjeszteni, továbbadni, közvetíteni, megjeleníteni és eladni is a megfelelő tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül;
 2. A felhasználók által beküldött információkhoz és tartalmakhoz csakis személyes használat céljából férhet hozzá, és csak olyan módon használhatja azt, amit a hu.motosport.com weboldal engedélyez az Ön számára;
 3. A felhasználói hozzászólások és az abban szereplő adatok bárki által megtekinthetőek, egészen addig, amíg azok használata rendeltetésszerűen zajlik. A hozzászólásokat tilos külső eszközökkel módosítani, használni, másolni, reprodukálni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni, eladni, és tilos minden olyan művelet, amely nem rendeltetésszerű használatra vonatkozik, és ellentmond jelen felhasználási feltételeknek;
 4. Ön jelen felhasználási feltételek betartása mellett hozzáférhet a hu.motorsport.com weboldalon közzétett tartalmakhoz, ám a hu.motorsport.com weboldal fenntartja a jogot, hogy a tartalomhoz és a honlaphoz történő hozzáférést is bármikor megtagadja;
 5. Ön vállalja, hogy nem vesz részt az oldal tartalmának másolásában és forgalmazásában, beleértve a felhasználók által beküldött tartalmakat is, továbbá vállalja, hogy a hu.motorsport.com weboldal egyetlen elemét sem használja fel engedély nélkül kereskedelmi célokra;
 6. Beleegyezik, hogy nem használhat olyan eszközöket és szoftvereket, amelyek képesek arra, hogy a hu.motorsport.com weboldal biztonsági funkcióit zavarják, és nem használhat olyan eszközöket sem, amelyek a hu.motorsport.com korlátozása ellenére is lehetővé teszik a tartalmak másolását, más oldalakon való közzétételét;
 7. Ön a hu.motorsport.com weboldal használatával tudomásul veszi, hogy azon felhasználók által beküldött tartalmak és információk is elérhetőek, melyek különböző forrásokból származnak. Ezen tartalmakért, pontosságukért, funkcionalitásukért, biztonságosságukért és szellemi tulajdonjogaiért a hu.motorsport.com weboldal semmilyen felelősséget nem vállal. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a felhasználók által beküldött tartalmak estenként pontatlanok, sértőek, illetlenek és kifogásolhatóak is lehetnek, amikért a hu.motorsport.com semmilyen felelősséget nem vállal, ezért a jogi következmények sem terhelhetők rá. Ugyanakkor a hu.motorsport.com vállalja, hogy kifogásolható tartalmak esetén a hatályos törvények és jogszabályok szerint jár el, és adott esetben törli a tartalmat a hu.motorsport.com weboldalról;

6. Felhasználói fiók törlése

 1. A hu.motorspot.com weboldal bármikor, előzetes felszólítás nélkül is megszüntetheti a felhasználó oldalhoz való hozzáférését, ha úgy érzékeli, hogy az adott felhasználó nem a felhasználási feltételek szerint járt el;
 2. A hu.motorsport.com weboldal fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint jelenítse meg a normál, illetve a felhasználók által beküldött tartalmakat, továbbá fenntartja a jogot arra is, hogy saját belátása szerint ezen tartalmakat előzetes értesítés nélkül bármikor törölje az oldalról.

7. Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

 1. Amennyiben Ön szerzői jogi tulajdonnal rendelkezik a felhasználók által beküldött tartalmak, vagy az oldalon közzétett más tartalmak felett, akkor Ön köteles azt a Digital Millennium Copyright Act törvényre hivatkozva közölni a hu.motorsport.com szerzői jogi ügyekkel foglalkozó osztályával írásban, az alábbi információk megadásával:

  • Fizikai vagy digitális aláírással ellátott dokumentum arról, hogy Ön kizárólagos joggal rendelkezik a hu.motorsport.com weboldalon megjelent, állítólag szerzői jogot sértő tartalom felett;
  • Köteles a szerzői jogot sértő tartalmat beazonosítani, illetve, ha több ilyen is található egy oldalon, azokat felsorolva, egyetlen értesítés keretében a szerzői jogi ügyekkel foglalkozó osztály részére továbbítani;
  • Azonosítani szükséges az Ön állítása szerint jogsértő anyagot, vagy a jogsértő tevékenység tárgyát, és közölnie kell, hogy annak törlésére vagy éppen módosítására tart-e igényt;
  • Elegendő információt kell a hu.motorsport.com számára biztosítania (cím, telefonszám, e-mail cím) ahhoz, hogy az illetékes munkatárs fel tudja venni Önnel a kapcsolatot;
  • Nyilatkozat csatolása szükséges arról, hogy Ön jóhiszeműen jár el az ügyben, és teljes mértékben biztos abban, hogy a szóban forgó tartalom szerzői jogot sért, továbbá
  • Nyilatkozat szükséges arról, hogy Ön büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben rögzített információk pontosak, illetve, hogy Ön jogosult a kritizált tartalom jogtulajdonosának nevében eljárni;
  • A bejelentéseket minden esetben e-mailben, a hu.copyright@motorsport.com e-mail címre kérjük eljuttatni;
  • Végezetül Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti kitételek mindegyikének nem tesz eleget, úgy a DMCA törvényre való hivatkozása érvényét veszti.
 2. Fellebbezés. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az Ön által beküldött tartalom jogtalanul lett eltávolítva, vagy az Ön hozzáférése indokolatlanul lett korlátozva, és rendelkezik a beküldött tartalom felhasználásra vonatkozó engedélyekkel annak jogtulajdonosától, úgy kérjük, jelezze azt a hu.motorsport.com weboldal szerzői jogi ügyekkel foglalkozó osztályával írásban, az alábbi információk megadásával:
  • Fizikai vagy digitális aláírással ellátott dokumentum arról, hogy Ön kizárólagos joggal rendelkezik a hu.motorsport.com weboldalon megjelent, állítólag szerzői jogot sértő tartalom felett;
  • Azonosítsa a szóban forgó tartalmat vagy felhasználói fiókot, és közölje, hogy az eltávolítás előtt a hu.motorsport.com weboldal melyik szegmensében került közlésre az eltávolított tartalom;
  • Nyilatkozat csatolása szükséges arról, hogy Ön jóhiszeműen jár el, és biztos benne, hogy a tartalom eltávolítása vagy a felhasználói fiók törlése indokolatlanul történt;
  • Meg kell adnia nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy bírósági ügy esetén elfogadja az illetékes bíróság adott ügyben hozott döntését;
  • A fellebbezés beérkezése után a hu.motorsport.com weboldal másolatot küld az eredeti panaszos címére, akinek ezt követően 10 munkanap áll rendelkezésére ahhoz, hogy kinyilvánítsa véleményét az ügyben. Amennyiben a szerzői jog vélt tulajdonosa ezen idő alatt nem nyújt be keresetet a bíróságon, úgy a tartalomszolgáltató magát a tartalmat és a hozzáférést saját belátása szerint visszaállíthatja.

8. Felelősség kizárása

ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALT TELJES MÉRTÉKBEN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL, ANNAK VEZETŐI, MUNKATÁRSAI, ILLETVE KÉPVISELŐI A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTJÁK A GARANCIÁLIS ÉS JÓTÁLLÁSI ÜGYEK MIATTI FELELŐSSÉGREVONÁST. A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL ÉS ANNAK MINDEN ALKALMAZOTTJA ILLETVE KÉPVISELŐJE ELZÁRKÓZIK ATTÓL, HOGY FELELŐSSÉGET VÁLLALJON AZ OLDALON MEGJELENT, VAGY MÁS OLDALAK ÁLTAL LINKELT TARTALOM, (I) HIBÁIÉRT, HIÁNYOSSÁGAIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (II) BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, AMELY A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY AHHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSBŐL KÖVETKEZETT BE, (III) A BIZTONSÁGOS SZERVEREKEN TÁROLT SZEMÉLYES ÉS PÉNZÜGYI ADATOK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL ADÓDÓ PROBLÉMÁKÉRT, (IV) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL ÁTMENETI VAGY ÁLLANDÓ JELLEGŰ LEÁLLÁSAIÉRT, (V) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON KERESZTÜL TERJEDŐ HIBÁÉRT, VÍRUSÉRT, TRÓJAI VÍRUSÉRT, VAGY AZ EZEKBŐL FAKADÓ OLDALON, ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKBAN TAPASZTALHATÓ KELLEMETLENSÉGEKÉRT. A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS GARANCIÁT A HARMADIK FÉL ÁLTAL HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON MEGJELENÍTETT HIRDETÉSEKÉRT, AZOK TARTALMÁÉRT, ÉS MÁS OLDALAKON ELHELYEZETT BANNERES HIRDETÉSEKÉRT SEM. A HU.MOTOSPORT.COM WEBOLDAL TOVÁBBÁ KIJELENTI, HOGY NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS FELELŐSSÉGET EGYETLEN TERMÉKÉRT, SZOLGÁLTATÁSÉRT, ÉS AZ AZOKHOZ KÖTHETŐ PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓKÉRT SEM, AMELYEK A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON MEGJELENT HIRDETÉSEKHEZ KÖTHETŐEK.

9. Felelősség korlátozása

A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY KÉPVISELŐI SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓAK FELELŐSSÉGRE A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL (I) TARTALMAINAK PONTATLANSÁGÁÉRT, (II) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL ÉS AZ AHHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSBŐL FAKADÓ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT ÉS/VAGY ANYAGI KÁRÉRT. (III) A BIZTONSÁGOS SZERVEREKEN TÁROLT SZEMÉLYES ÉS PÉNZÜGYI ADATOK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL ADÓDÓ PROBLÉMÁKÉRT, (IV) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL ÁTMENETI VAGY ÁLLANDÓ JELLEGŰ LEÁLLÁSAIÉRT, (V) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON KERESZTÜL TERJEDŐ HIBÁÉRT, VÍRUSÉRT, TRÓJAI VÍRUSÉRT, VAGY AZ EZEKBŐL FAKADÓ OLDALON, ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKBAN TAPASZTALHATÓ KELLEMETLENSÉGEKÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL NEM FELELŐS A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL BEKÜLDÖTT TARTALMAKÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓK RÁGALMAZÓ, SÉRTŐ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁÉRT SEM, ILLETVE AZ ESETLEGESEN EBBŐL FAKADÓ SÉRÜLÉSEKÉRT SEM. A hu.motorsport.com weboldal irányítása és üzemeltetése az Egyesült Államokból történik, így amennyiben egyéb területről látogatja az oldal nemzetközi változatait, ott minden esetben az adott törvényi vonatkozásokat és jogszabályokat kell figyelembe venni.

10. Kártérítés

Ön vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja a hu.Motorsport.com weboldalt, annak anyavállalatát, igazgatóit, alkalmazottait és képviselőit minden olyan követelés, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség, tartozás és költségek alól (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat is) amelyek (i) a hu.motorsport.com weboldal Ön általi használatából és hozzáféréséből fakadtak (ii) amelyek a felhasználási feltételek megszegéséből fakadtak, (iii) amelyek az Ön által megsértett harmadik fél jogaiból fakadtak, ideértve a szerzői, adatvédelmi és vagyoni jogot is, (iv) amelyek egy Ön által feltöltött, harmadik fél számára károkat okozó tartalmakból eredtek. Ezen biztosítási és kártérítési kötelezettség jelen felhasználási feltétel részét képezi, az oldal használatával Ön elfogadja azt.

11. Felhasználási feltételek elfogadása

Ön elismeri, hogy elmúlt 18 éves, vagy rendelkezik olyan törvényes szülői vagy gondviselői hozzátartozóval, aki teljes mértékben képes arra, hogy jelen felhasználási feltételeket betartsa, és az abban foglalt feltételeknek, jóváhagyásoknak és nyilatkozatoknak megfeleljen.

12. Átruházás

Ezen felhasználási feltétel és a benne foglalt jogok valamint engedélyek Ön által nem átruházhatók, viszont korlátozás nélkül a hu.motorsport.com weboldalhoz rendelhetők.

13. Általános

Ön elfogadja, hogy ezen felhasználási feltételben rögzített információkra minden esetben a helyi törvényi szabályozás vonatozik, így az egyes esetekben is ezek figyelembevételével kell eljárni. Jelen felhasználási feltételre megállapodásként kell tekinteni Ön és a hu.motorsport.com weboldal között, melynek be nem tartása jogi következményeket vonhat maga után. A hu.motorsport.com weboldal fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket előzetes értesítés nélkül módosítsa, így az Ön felelőssége, hogy azt az esetleges változtatások miatt időről-időre újra átolvassa. Ön a hu.motorsport.com weboldal használatával tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételekben bekövetkező változásokat el kell fogadnia. ÖN ÉS A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL EGYETÉRT ABBAN, HOGY AZ OLDAL ÉS ANNAK SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKOZÁS ÜGYÉT A KÁR BEKÖVETKEZTE UTÁN EGY ÉVEN BELÜL EL KELL INDÍTANI, KÜLÖNBEN AZ ÜGY ELÉVÜL.

Regisztrálj ingyen

 • Szerezz gyors hozzáférést a kedvenc cikkeidhez

 • Értesítések kezelése a legfrissebb hírekről és a kedvenc versenyzőkről

 • Hallasd a hangod a cikk kommentálásával.

Motorsport prime

Fedezd fel a prémium tartalmat
Feliratkozás

Kiadás

Magyarország