Tag megállapodás

Ezen oldalon a hu.motorsport.com weboldal és Ön közötti megállapodás feltételeit rögzítő dokumentumot találhatja, melyre ezentúl „megállapodásként” hivatkozunk. A dokumentum részletezi a tagsági programban résztvevő felhasználók jogait, lehetőségeit és oldalunkhoz való hozzáférésük mértékét is.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI MEGÁLLAPODÁST. Ezen megállapodásban rögzített feltételek kötelező erejűen hatnak Önre, amennyiben úgy dönt, hogy a hu.motorsport.com weboldal tagsági programjában részt szeretne venni. A hu.motorsport.com weboldalra történő regisztrációval Ön kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, vagy rendelkezik olyan törvényes képviselővel, aki jogosult az Ön nevében eljárni az esetleges jogi ügyek során. Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem vállalkozásként regisztrál, úgy ebben az esetben Ön üzleti megállapodásként kell, hogy tekintsen eme dokumentumra, így, ha nem fogadja el az alább részletezett feltételeket, kérjük, ne regisztráljon a hu.motorsport.com tagsági programjába.

A fentieket szem előtt tartva, Ön vállalja és tudomásul veszi az alábbiakat:

1. hu.motorsport.com

A hu.motorsport.com folyamatosan fejleszti és karbantartja hálózatát, melynek részét képezik a videós tartalmak, a fotók, valamint a hozzászólások is a motorsport, az autóipar és a kapcsolódó területekről. Fontos megemlíteni, hogy a fejlesztések nem korlátozódnak kizárólagosan a felsorolt tartalmakra.

2. A hu.motorsport.com tagsági programja

A hu.motorsport.com tagsági programja lehetővé teszi az Ön számára, hogy használja, és/vagy hozzáférjen a hu.motorsport.com szolgáltatásaihoz és termékeihez egy ingyenes felhasználói fiók létrehozásával.

Az ingyenes felhasználói fiók létrehozása lehetővé teszi az Ön számára a következőket: Hozzájárulhat az oldal tartalmának bővítéshez azáltal, hogy videót vagy egyéb tartalmat tölt fel a hu.motorsport.com weboldalra. Ebben az esetben a dokumentum további részében „tartalomszolgáltatóként” hivatkozunk Önre. A hu.motorsport.com weboldal tagjaként Önnek lehetősége van beküldeni különböző teszteket, kommunikálhat más felhasználói tagokkal, és adott esetben hozzáférhet a hu.motorsport.com applikációihoz, szoftvereihez és kapcsolódó szolgáltatásaihoz is. A tagsági program keretein belül Ön továbbá adott esetben hozzáférést kaphat a hu.motorsport.com tesztelés alatt álló funkcióihoz, termékeihez vagy szolgáltatásaihoz is.

3. Regisztráció

A tagsági programban történő részvételhez Önnek regisztrálnia kell a hu.motorsport.com weboldalon, és létre kell hoznia egy jelszóval védett felhasználói fiókot. A regisztrációkor megadott jelszava biztonságban tartásáért csakis Ön lehet felelős, továbbá vállalnia kell a felelősséget minden olyan jogellenes cselekedetért, amely az Ön fiókjához köthető, függetlenül attól, hogy az az Ön, vagy esetleg illetéktelenek hozzáféréséből fakadt. Ön köteles a fiókjában megadott információkat naprakészen tartani. A hu.motorsport.com nem vállal felelősséget azért, ha a fiókjában megadott pontatlan információk miatt nem tudja nyújtani az Ön által igényelt szolgáltatásokat.

4. Házirend

Amennyiben Ön regisztrál tagsági programunkba, úgy a regisztráció gombra történő kattintással többek között, de nem kizárólagosan elfogadja a hu.motorsport.com weboldal szerzői jogi szabályzatát és adatvédelmi irányelveit is. Kérjük, regisztráció előtt mindenképpen olvassa el ezen szabályzatokat, és ha nem ért velük egyet, ne folytassa regisztrációját oldalunkra. Amennyiben a regisztrációja véglegesítésre kerül, Ön tudomásul veszi, hogy a hu.motorsport.com weboldal szabályzatainak minden tekintetben meg kell felelnie.

5. Módosítások

A hu.motorsport.com weboldal fenntartja a jogot, hogy jelen megállapodást vagy az oldal szabályzatát időről-időre módosítsa. Ezen módosításokról Ön értesítést kap a hu.motorsport.com weboldalon annak érdekében, hogy semmilyen fontosabb módosítás ne kerülje el az Ön figyelmét. A hu.motorsport.com továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, szüneteltesse, vagy végleg megszüntesse a hu.motorsport.com tagsági programját, valamint az ahhoz köthető szolgáltatásokat is. A hu.motorsport.com semmilyen mértékű felelősséget nem vállal az ezekről a folyamatokról szóló értesítések elmulasztásáért, így az Ön kötelessége, hogy ezekben az esetekben időről-időre újra átolvassa eme megállapodást, és a hu.morosport.com weboldal további szabályzatait.

6. Részvétel

Ahhoz, hogy Ön használni tudja a hu.motorsport.com tagsági programját, minden esetben be kell tartania az e megállapodásban rögzített feltételeket, és a hu.motorsport.com weboldal adatvédelmi illetve szerzői jogi irányelveit is.

Amennyiben Ön regisztrál a hu.motorport.com tagsági programjába, lehetősége lesz hozzászólásokat írni, videókat, fotókat értékelni és kapcsolatot tartani a tagsági programban résztvevő más felhasználókkal. A hu.motorsport.com, annak vezetői, alkalmazottjai, megbízottjai vagy képviselői teljes mértékben elzárkóznak az Ön hozzászólásai okozta károk miatti felelősségrevonástól. A hu.motorsport.com nem vállal felelősséget a hozzászólások tartalmáért, nyelvezetéért, és az abban feltüntetett harmadik fél oldalán fellelhető tartalomért sem. Ezzel szemben Ön felelőssé tehető a hozzászólásaiból eredő károkért, így ezt kérjük, ezt vegye figyelembe, mielőtt oldalunkra beküldi azokat. A fentieken túl Önnek kötelező elfogadnia jelen megállapodás 15-ös pontját is, miszerint szigorúan tilos hozzászólásaiban szexuálisan szuggesztív, pornográf, sértő, gyűlöletkeltő, erőszakos vagy illegális tartalmat közölni, és nem helyezhet el hozzászólásaiban ilyen tartalommal rendelkező weboldalakra mutató linket sem.

Kizárólag Ön tehető felelőssé minden olyan hu.motorsport.com weboldal részére beküldött tartalomért, beleértve, de nem kizárólagosan a grafikákat, videókat, hangokat, képeket, fájlokat, fotókat, animációkat, szövegeket, adatokat, hiperhivatkozásokat és szkripteket is, amelyeket Ön készített, vagy az Ön számára készítettek. Jelen megállapodás 15-ös pontjának értelmében Ön nem tölthet fel a hu.motorsport.com weboldalra olyan tartalmat, amelyek pornográf, sértő, gyűlöletkeltő, erőszakos vagy éppen illegális jelentőséggel bírnak.

Ön egyetért vele és elfogadja azt, hogy a hu.motorsport.com weboldal mindenféle felelősségvállalás nélkül:

 • elutasíthatja, letilthatja az Ön által beküldött tartalmat, és törölheti az Ön által létrehozott felhasználói fiókot is, amennyiben úgy érzékeli, hogy annak tartalma nem illeszthető a hu.motorsport.com weboldal tevékenységi köreihez;
 • módosíthatja az Ön által beküldött videók és fotók metaadatait, beleértve, de nem kizárólagosan a korhatárt, leírást, keresési kifejezéseket, kategóriákat és kulcsszavakat is.

A hu.motorsport.com weboldalra történő regisztrációval Ön engedélyezi a hu.motorsport.com weboldal számára, hogy:

 • Az Ön által beküldött videós tartalmat tárolja és indexelje;
 • Az Ön által beküldött videós és fotós tartalmat címkézze annak érdekében, hogy az a későbbiekben beazonosítható legyen;
 • Illetve engedélyez minden olyan módosítást, amely ahhoz szükséges, hogy az Ön által beküldött tartalom felhasználható legyen a hu.motorsport.com weboldalon.

Jelen szerződésre hivatkozva Ön kérheti a hu.motorsport.com weboldalt az Ön által beküldött videós tartalom eltávolítására, azonban Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hu.motorsport.com nem köteles eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek az interneten szabadon hozzáférhetőek a nyilvánosság számára.

A hu.motorsport.com weboldal abban az esetben sem tehető felelőssé, ha az Ön által kért videós tartalom eltávolítása nem történt meg a weboldalon, de a hu.motorsport.com weboldalt akkor sem terheli felelősség, ha az ebből eredő kára meghaladja a 10 dollárnyi értéket. A félreértések elkerülése végett ilyen esetekben, a Creative Commons BY-NC-ND licensz (amit Ön a 9-es fejezet (g) pontjában ruházott a hu.motorsport.com-ra) marad érvényben.

Ön egyetért vele és elfogadja, hogy a hu.motorsport.com saját belátása szerint elfogadhatja vagy törölheti a tartalomszolgáltatók által beküldött videós tartalmakat.

Ön vállalja, hogy nem végezheti az alábbiakat:

 • Nem használhat automatizált rendszereket, beleértve, de nem kizárólagosan robotokat, pókokat vagy offline olvasókat annak érdekében, hogy a videók nézettségét mesterségesen megnövelje, továbbá nem használhatja a hu.motorsport.com weboldalt oly módon, hogy nagyobb számú kérést küld a weboldal szerverei felé adott időn belül annál, mint amit egy átlagos felhasználó böngészőn keresztül tud küldeni szintén adott idő alatt.
 • Nem módosíthatja az oldalon található leírásokat, illetve nem férhet hozzá a hu.motorsport.com weboldal által használt technológiákhoz illetve kódokhoz sem, kivéve azokat az eseteket, amikor a hu.motorsport.com weboldal ehhez írásos hozzájárulását adja.

Néhány tesztüzem alatt álló fejlesztés elérhetővé tehető az Ön számára, azonban ezen fejlesztéseket Ön csakis a saját felelősségére használhatja. A tesztelés alatt álló fejlesztések használatakor a fejlesztés minden egyes funkciója bizalmas információnak tekinthető, erről a 14-es fejezetben (bizalmas információk) olvashat majd bővebben.

7. Saját felelősségre történő regisztráció

Bár a hu.motorsport.com weboldal tagsági programja lehetővé teszi, hogy a felhasználók videós tartalmakat és hozzászólásokat osszanak meg egymással, a hu.motorsport.com semmilyen felelősséget nem vállal azok tartalmáért, és nem is figyeli az egyes tagok közötti üzenetváltások tartalmát. Néhány felhasználó előfordulhat, hogy sértőnek vagy kifogásolhatónak tartja a beküldésre került tartalmat, ám a hu.motorsport.com weboldal, annak vezetői, alkalmazottjai illetve képviselői sem vállalnak felelősséget a tagsági programban résztvevő felhasználók által beküldött tartalom pontosságáért, igazságtartalmáért, biztonságosságáért, időszerűségéért, minőségéért, jogszerűségéért és alkalmazhatóságáért sem. A hu.motorsport.com weboldal saját belátása szerint időről-időre ellenőrizheti a tagsági programban résztvevő felhasználók által beküldött videókat, ám nem vállal kötelezettséget arra, hogy a kifogásolható tartalmakat módosítsa vagy eltávolítsa. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben kifogásolható tartalmat küld be a hu.motorsport.com weboldal részére, úgy adott esetben jogi felelősségrevonásra is sor kerülhet.

8. Adatvédelem

A tagsági programban résztvevő felhasználók számára adatvédelmi szempontból minden esetben a hu.motorsport.com adatvédelmi irányelvei számítanak mérvadónak. A hu.motorsport.com weboldal és a tagsági program használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a hu.motorpsort.com weboldal internethasználati adatokat gyűjt önről annak érdekében, hogy kimutatásokat tudjon készíteni arról, hogy a tagok hogyan is használják a hu.motorsport.com weboldal szolgáltatásait. Ilyen begyűjtött információk lehetnek például, de nem kizárólagosan az IP-címek, az IP-cím alapján beazonosított földrajzi elhelyezkedés, a használt böngésző típusa, az oldalletöltések száma, a megtekintett oldalak típusai, a keresési kifejezések, a belépő és kilépő oldalak, a látogatás időtartama és a használt platform típusa is. Ezen adatok anonim módon kerülnek begyűjtésre, semmilyen módon sem használhatók a felhasználók személyének beazonosítására. Ön tudomásul veszi, hogy ezen információkat a hu.motorsport.com megoszthatja harmadik fél szolgáltatókkal, szponzorokkal, üzleti partnerekkel, értékesítési partnerekkel és hirdetőkkel is, annak érdekében, hogy az Ön számára nyújtott szolgáltatások minél relevánsabbak legyenek.

9. Tulajdonjogok és licencek

(a) hu.motorsport.com tulajdonosi jogai. A hu.motorsport.com weboldal összes eleme, beleértve de nem kizárólagosan a hu.motorsport.com weboldal alkalmazottjai által készített tartalmakat, a weboldal felépítését, funkcióit, szolgáltatásait és termékeit is, a hu.motorsport.com tulajdonában áll. Ön az oldal használatával elfogadja és tudomásul veszi, hogy a fenti állítás a Motorsport.com weboldal összes nemzetközi változatára is érvényes, így Ön köteles ennek fényében betartani az oldal használatának szabályzatát. Amennyiben Ön részt vesz a hu.motorsport.com weboldal tagsági programjában, úgy az Ön számára tilos (i) a beküldeni kívánt tartalom olyan jellegű módosítása, mely a szerzői , védjegy, szolgáltatási jog vagy más tulajdonjogi információk eltüntetésére irányul; illetve (ii) tilos az Ön számára a Motorsport.com nevének, logójának, védjegyének, márkanevének vagy szolgáltatási védjegyeinek felhasználása abban az esetben, ha a hu.motorsport.com weboldal nem adott Önnek erre vonatkozó előzetes írásbeli hozzájárulást.

(b) Az Ön tulajdonosi jogai. Attól függően, hogy Ön jelen megállapodás keretében milyen engedélyeket ad át a hu.motorsport.com részére, Ön továbbra is teljes tulajdonjoggal rendelkezhet az Ön által beküldött videós tartalmak felett. A hu.motorsport.com nem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget ezekben a videós tartalmakban, kivéve, ha a felek erről külön szerződésben rendelkeznek. Jelen megállapodás 12-es pontjában alaposabban is részletezésre kerül, de amennyiben Ön valamilyen okból kifolyólag úgy dönt, hogy szeretné megszakítani együttműködését a hu.motorsport.com weboldallal, úgy ezt Ön köteles a hu.motorsport.com weboldal felé jelezni, ezt követően pedig az oldal megkezdheti a kérdéses tartalmak eltávolítását. Itt fontos megemlíteni, hogy a hu.motorsport.com weboldal csak kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket köteles tenni annak érdekében, hogy az érintett tartalmak eltávolításra kerüljenek, így egyes esetekben az több időt is igénybe vehet. A hu.motorsport.com semmilyen felelősséget nem vállal, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által feltöltött tartalom másolásából, közvetítéséből, sokszorosításából adódó kellemetlenségekért, így amennyiben ezen okokból kifolyólag szeretné eltávolítani beküldött tartalmát a hu.motorsport.com weboldalról, úgy tudomásul veszi, hogy a hu.motorpsort.com weboldal semmilyen mértékben nem tehető felelőssé a fentebb említett esetek bekövetkeztéért. Amennyiben Ön videós vagy fotós tartalmat küld be oldalunkra, kizárólag Ön a felelős annak szerzői jogi és tulajdonjogi ügyeiért. A hu.motorsport.com saját belátása szerint segítséget nyújthat Önnek a szerzői és tulajdonjogi ügyek rendezésében, ám erre semmilyen módon nem kötelezhető.

(c)A hu.motorsport.com védjegyek felhasználásnak feltételei. Jelen megállapodás fennállása alatt Ön jogosult a hu.motorsport.com weboldal márkanevének, védjegyeinek, logóinak és megnevezéseinek használatára, de ezt kizárólag a hu.motorsport.com weboldal azonosításának okán teheti meg, és csakis olyan mértékben, amit ezen megállapodás lehetővé tesz Önnek. Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy amennyiben a hu.motorsport.com márkanevének, védjegyeinek, logóinak és megnevezéseinek engedélyezett használatából Önnek bevétele keletkezik, az teljes mértékben a hu.motorsport.com tulajdonát képezi, ugyanis annak ellenére, hogy Ön a hu.motorsport.com márkanevét, védjegyeit, logóit és megnevezéseit használta, a tartalom továbbra is a hu.motorsport.com tulajdonában áll.

(d) Az ön által írt hozzászólások felhasználhatósága. Azzal, hogy Ön hozzászólását a hu.motorsport.com weboldalra feltölti, beküldi, e-mailben továbbítja vagy közzéteszi, Ön nem kizárólagos, jogdíjmentes, világszerte felhasználható, továbbadható, átruházható, örökös és visszavonhatatlan jogot ad a hu.motorsport.com-nak a hozzászólás használatára, reprodukálására, módosítására, átdolgozására, bemutatására, megjelenítésére, terjesztésére és közzétételére. Ön garantálja, hogy az Ön által beküldött hozzászólások, és az azokban szereplő tartalom nem sért semmilyen jogot, beleértve a szellemi és szerzői tulajdonjogokat is.

(e) Visszavonható korlátozott jogok a hu.motorsport.com részére. Annak érdekében, hogy a hu.motorsport.com közzétehesse az Ön által beküldött tartalmat, Ön itt ezennel világszerte érvényes, visszavonható, nem kizárólagos, átruházható és továbbadható korlátozott jogot ruház a hu.motorsport.com-ra, és engedélyt ad a tartalom reprodukálására, módosítására és kiigazítására, közzétételére, továbbítására, megjelenítésére, tárolására és indexelésére. A visszavonható korlátozott jog keretében Önnek lehetősége van a hu.motorsport.com weboldaltól megvonni a fentebb említésre került jogokat, amiről Ön köteles a hu.motorsport.com weboldalt előzetesen írásban értesíteni.

(f) Visszavonható kereskedelmi jogok a hu.motorsport.com részére. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az Ön által biztosított jogkörökön belül a Motorosport.com weboldal és annak nemzetközi változata módosítják az Ön által beküldött videós tartalmakat. Ezen megállapodás keretében Ön korlátozott, visszavonható jogot ruház a Motorsport.com-ra a tartalmak módosítására, továbbá engedélyezi azok használatát, reprodukálását, terjesztését és megjelenítését.

(g) Visszavonhatatlan nem kereskedelmi jogok. Ön ezennel minden olyan személynek vagy szervezetnek engedélyt ad a módosított videós tartalmak használatára, akik a hu.motorsport.com weboldal elemeit, szolgáltatását illetve tartalmát nem ipari előnyszerzésre vagy jövedelemszerzés céljából használja. Itt és most a 9(e) fejezetben rögzítettek mértékében a hu.motorsport.com weboldal is lehetőséget ad a módosított videós tartalmak felhasználók általi nem kereskedelmi célú felhasználásra a Creative Commons BY-NC-ND licenc értelmében (http://creativecommons.org/).

(h) Az Ön által megadott információk. Ön felhatalmazza a hu.motorsport.com weboldalt, hogy az Ön által megadott információkat és a beküldött videós tartalmak esetében rögzített információkat felmérések készítéséhez felhasználja. Jelen megállapodás keretében Ön továbbá nem kizárólagos engedélyt ad arra a hu.motorsport.com weboldalnak, hogy az információkat tárolja, indexelje és harmadik fél partnereknek továbbítsa a hu.motorsport.com weboldal által nyújtott szolgáltatás magasabb szintre történő növelésének érdekében. A tagsági programba történő regisztrációval Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy (i) a tagság ideje alatt a hu.motorsport.com felhasználhatja a megadott információkat, illetve, hogy (ii) a hu.motorsport.com a begyűjtött információkat anonim módon megoszthatja leányvállalataival, üzleti partnereivel, szponzoraival, hirdetőivel, alkalmazottjaival, ügyfeleivel és értékesítési partnereivel is.

(i) Jóváhagyás nélküli tartalom nyilvánosságra hozása. A hu.motorsport.com nem ellenőrzi, nem értékeli és garanciát sem vállal a felhasználók (beleértve Önt is) által beküldött tartalmakért, azok jogellenes felhasználásáért vagy közzétételéért. Ön jelen megállapodás értelmében elfogadja, hogy nem tehet közzé olyan tartalmat, beleértve a hozzászólást is, amely reklámokat, sajtóközleményeket vagy egyéb marketing anyagokat tartalmaz, és olyan weboldalakat sem jelölhet meg hozzászólásaiban, amelyek ezen információkat tartalmazzák.

(j) Fenntartott jogok. Jelen megállapodás értelmében Önnek tilos az oldal felépítését megváltoztatnia, tilos az alkalmazott technológiák lemásolása, módosítása, továbbá tilos a hu.motorsport.com weboldalhoz tartozó egyéb szolgáltatások által alkalmazott technológiák lemásolása illetve módosítása is, kivéve, ha erre a hu.motorsport.com weboldal előzetes írásos engedélyt adott Önnek. A hu.motorsport.com weboldal továbbá fenntartja a jogot, hogy tagsági programját bármikor módosítsa vagy éppen törölje, de fenntartja a jogot arra is, hogy indokolt esetekben a felhasználók által beküldött tartalmakat, és magát a felhasználói fiókot is előzetes értesítés nélkül törölje.

10. Felnőtt tartalom

Önnek szigorúan tilos a hu.motorsport.com weboldalt illetve annak szolgáltatásait használnia abból a célból, hogy annak felületén bármilyen nyíltan szexuális, pornográf vagy erotikus tartalmat tegyen közzé. Jelen megállapodás értelmében Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a hu.motorsport.com weboldal munkatársai ilyen tartalmakat észlelnek a weboldalon, úgy az ahhoz történő hozzáférést előzetes felszólítás nélkül is letilthatják. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a kifogásolható tartalmat feltöltő felhasználó fiókja előzetes felszólítás nélkül is törlésre kerülhet. A hu.motorsport.com weboldal, annak vezetői, alkalmazottjai, megbízottjai és képviselői semmilyen felelősséget nem vállalnak az oldalon fellelhető nyíltan szexuális, pornográf vagy erotikus jellegű tartalmakért, ugyanakkor a hu.motorsport.com weboldal ígéretet tesz rá, hogy észlelésükkor a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja azokat. Amennyiben Ön jelen megállapodás ellenére mégis ilyen tartalmat tesz közzé a hu.motorsport.com weboldalon, úgy Ön vállalja annak esetleges jogi és bűnügyi következményeit is.

11. Szerzői jogok megsértése

Nem használhatja a hu.motorsport.com weboldalt, annak tagsági programját és szolgáltatásait sem, amennyiben az Ön által beküldeni kívánt tartalom harmadik fél szerzői jogait sérti. A hu.motorsport.com weboldalon keresztül Önnek szigorúan tilos szerzői jogot sértő tartalmat megosztani, terjeszteni, közzétenni vagy éppen továbbadni. Amennyiben Ön szerzői jogsértést észlel az oldalon, úgy köteles azt jelezni a hu.motorsport.com weboldal szerzői jogi osztálya felé a hu.motorsport.com weboldal szerzői jogi nyilatkozatának DMCA (Digital Millennium Copyright Act) menüpontjában feltüntetett információk megadásával.

12. Szolgáltatás megszűnése

(a) Megszűnés. A hu.motorsport.com bármikor, bármilyen okból felmondhatja Önnel kötött eme megállapodását, továbbá törölheti a fiókját és a komplett tagsági programot is. Ön tudomásul veszi, hogy a tagsági program és a fiókok törléséért a hu.motortsport.com semmilyen mértékben nem tehető felelőssé, arról bármikor saját belátása szerint határozhat.

(b) A megszűnés következményei. Jelen megállapodás felmondása és a tagsági program megszűnése után Ön minden korábbi jogát elveszíti, fiókja letiltásra kerül, és a továbbiakban már nem lesz lehetősége a különböző tartalmak beküldésére. A program megszüntetése után az Ön számára adott engedélyek hatályukat vesztik, minek következtében Ön köteles az összes hu.motorsport.com weboldal tartalmáról készített másolatát törölni. Eme megállapodás felmondása után a hu.motorsport.com továbbra is jogosult anonim módon felhasználni az Ön által korábban megadott és biztosított információkat, melyeket harmadik féllel is megoszthat. Amennyiben a tagsági program lejár vagy megszűnik, a hu.motorsport.com nem köteles Önnek semmilyen korábban Ön által beküldött anyagot visszaszolgáltatni.

13. Értesítések

A hu.motorsport.com weboldal a tagsági program megszűnéséről vagy lejártáról a hu. motorsport.com felületén keresztül üzenetet küld Önnek, melyet minden olyan esetben olvasottként és elfogadottként tekint, amikor 15 napon belül nem érkezik ezt ellenző üzenet. Amennyiben Ön nem ért egyet a hu.motorsport.com eljárásával vagy döntésével, úgy azt levélben jelezheti, mely levelet a ……….. címre kell küldenie.

14. Bizalmas információk

Jelen megállapodás időtartama alatt Ön bizonyos esetekben bizalmas információkhoz juthat a hu.motorsport.com weboldaltól. Ezen megállapodás értelmében Ön vállalja, hogy a bizalmas információk megőrzésének érdekében Ön minden tekintetben körültekintően jár el, és a szóban forgó információkat jogosulatlan személyeknek nem továbbítja. A hu.motorsport.com weboldal által közölt bizalmas információk nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek: szoftveres fejlesztések, technológiák, szolgáltatások, algoritmusok, keresőprogramok, programozási információk, anyagok, irányelvek és dokumentációk. Ön adott esetben ugyanakkor továbbadhatja a hu.motorsport.com weboldaltól kapott bizalmas információkat, ilyen esetek lehetnek például, de nem kizárólagosan a különböző bűnügyi szervek erre történő felszólítása.

15. Garancia

(a) Az ön felelőssége. Ön jelen megállapodás értelmében kijelenti, hogy minden joga megvan ahhoz, hogy belépjen eme megállapodásba, és hogy képes eleget tenni annak feltételeinek. Ezen megállapodás értelmében Ön vállalja:

 • hogy az Ön által megadott információ pontos és aktuális;
 • hogy rendelkezik a beküldött tartalmak feletti szerzői jogokkal, vagy írásos felhatalmazással annak tulajdonosától;
 • hogy megvan a joga ahhoz, hogy jelen megállapodás keretében jogokat ruházzon a hu.motorsport.com weboldalra;
 • hogy az Ön által beküldött tartalom megfelel az oldal felhasználási feltételeinek és a jelen megállapodásban rögzített kritériumoknak

(b) Az Ön által beküldött tartalmak. Ön kijelenti és garantálja, hogy az ön által a hu.motorsport.com weboldal részére beküldött tartalmak:

 • közvetve és közvetlenül sem sértik más felhasználók személyiségi jogait;
 • nem állnak olyan szerzői jogi oltalom alatt, amelyek közlésére Ön nem jogosult;
 • nem tartalmaznak olyan elemeket, amelyek alkalmasak lehetnek a hu.motorsport.com weboldal zavartalan működésének akadályozására;
 • nem tartalmaz felnőtt tartalmat;
 • nem tartalmaz olyan elemet, amely félrevezető, gyűlölködő, igazságot elferdítő, rágalmazó, becsületsértő, erőszakos, fenyegető, trágár vagy vulgáris lehet;
 • nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek alkalmasak lehetnek gyűlöletkeltésre, nemi, faji, vallási, nemzetiségi, szexuális irányultság vagy életkor szerinti megkülönböztetésre;
 • nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek illegális vagy káros tevékenységekre ösztönözhetik a felhasználókat.

(c) Az Ön tevékenysége. Ön kijelenti és garantálja, hogy nem fordul harmadik félhez annak érdekében, hogy az a hu.motorsport.com weboldal vagy a tagsági program működését akadályozza. Ön nem alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek a hu.motorsport.com weboldal tartalmainak jogosulatlan megszerzését segítik elő. Tilos az Ön számára olyan szoftverek és kódok futtatása, amelyek a hu.motorsport.com weboldal működését negatívan befolyásolják. Amennyiben a fenti tilalmak egyike bizonyítottan az Ön fiókjához köthető, úgy vállalnia kell az esetlegesen felmerülő jogi következményeket.

(d) Együttműködés. Ön vállalja, hogy teljes mértékben együttműködik a hu.motorsport.com weboldallal abban az esetben, ha olyan vélt vagy valós tevékenységet végez, amely megsérti ezt a megállapodást. Ön vállalja, hogy az esetleges kivizsgálások alkalmával valós információkat ad meg, és lehetőségei szerint teljes mértékben elősegíti az ügy kivizsgálását. Amennyiben az Ön felhasználói fiókjához jogellenes tevékenység köthető, úgy vállalja, hogy részt vesz az ahhoz kapcsolódó ügy kivizsgálásában, és az ügyet vizsgáló hatóságok számára valós információkat bocsát rendelkezésre. Amennyiben a hu.motorsport.com weboldal azt gyanítja, hogy fiókjával kapcsolatban felmerül a jogellenes tevékenység, a felhasználási feltételek vagy a szerzői jogok megsértése, úgy a hu.motorsport.com felszólítás nélkül törölheti az oldalhoz való hozzáférését, Ön pedig ezt köteles elfogadni.

16. Linkek

Szolgáltatásaink használata közben Ön találkozhat más oldalakra mutató linkekkel, amelyekre ha rákattint, egy harmadik fél oldalára juthat el. Szolgáltatásaink keretében Ön hirdetéseket is láthat weboldalunkon, azokra való kattintáskor pedig szintén egy harmadik fél oldalára juthat el. Ön ezekben az esetekben tudomásul veszi, hogy a hu.motorsport.com weboldal, annak vezetői, alkalmazottjai és képviselői semmilyen felelősséget nem vállalnak a harmadik fél oldalán fellelhető tartalomért. Felhívjuk a figyelmét, hogy harmadik fél oldalára történő navigálás után minden esetben olvassa el az adott oldal adatvédelmi irányelveit, és ellenőrizze le, hogy ott milyen adatokat és információkat gyűjtenek Önről.

17. Kártérítés

Ön vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja a hu.Motorsport.com weboldalt, annak anyavállalatát, igazgatóit, alkalmazottait és képviselőit minden olyan követelés, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség, tartozás és költségek alól (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat is), amelyek (i) a hu.motorsport.com weboldal tagsági programjának Ön általi használatából és hozzáféréséből eredtek (ii) amelyek a felhasználási feltételek megszegéséből eredtek, (iii) amelyek az Ön által megsértett harmadik fél jogaiból eredtek, ideértve a szerzői, adatvédelmi és vagyoni jogot is, (iv) amelyek egy Ön által feltöltött, harmadik fél számára károkat okozó tartalmakból eredtek. Ezen biztosítási és kártérítési kötelezettség jelen megállapodás részét képezi, az oldal használatával Ön elfogadja azt.

18. Felelősség kizárása

ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALT ÉS ANNAK TAGSÁGI PROGRAMJÁT TELJES MÉRTÉKBEN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL, ANNAK VEZETŐI, MUNKATÁRSAI ILLETVE KÉPVISELŐI A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTJÁK A GARANCIÁLIS ÉS JÓTÁLLÁSI ÜGYEK MIATTI FELELŐSSÉGREVONÁST. A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL ÉS ANNAK MINDEN ALKALMAZOTTJA ILLETVE KÉPVISELŐJE ELZÁRKÓZIK ATTÓL, HOGY FELELŐSSÉGET VÁLLALJON AZ OLDALON MEGJELENT, VAGY MÁS OLDALAK ÁLTAL LINKELT TARTALOM, (I) HIBÁIÉRT, HIÁNYOSSÁGAIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (II) BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, AMELY A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY AHHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL KÖVETKEZETT BE, (III) A BIZTONSÁGOS SZERVEREKEN TÁROLT SZEMÉLYES ÉS PÉNZÜGYI ADATOK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL ADÓDÓ PROBLÉMÁKÉRT, (IV) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL ÁTMENETI VAGY ÁLLANDÓ JELLEGŰ LEÁLLÁSAIÉRT, (V) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON KERESZTÜL TERJEDŐ HIBÁÉRT, VÍRUSÉRT, TRÓJAI VÍRUSÉRT, VAGY AZ EZEKBŐL FAKADÓ OLDALON, ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKBAN TAPASZTALHATÓ KELLEMETLENSÉGEKÉRT. A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS GARANCIÁT A HARMADIK FÉL ÁLTAL HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON MEGJELENÍTETT HIRDETÉSEKÉRT, AZOK TARTALMÁÉRT, ÉS MÁS OLDALAKON ELHELYEZETT BANNERES HIRDETÉSEKÉRT SEM. A HU.MOTOSPORT.COM WEBOLDAL TOVÁBBÁ KIJELENTI, HOGY NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS FELELŐSSÉGET EGYETLEN TERMÉKÉRT, SZOLGÁLTATÁSÉRT, ÉS AZ AZOKHOZ KÖTHETŐ PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓKÉRT SEM, AMELYEK A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON MEGJELENT HIRDETÉSEKHEZ KÖTHETŐEK.

19. Felelősség korlátozása

A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY KÉPVISELŐI SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓAK FELELŐSSÉGRE A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL (BELEÉRTVE A TAGSÁGI PROGRAMOT IS) (I) TARTALMAINAK PONTATLANSÁGÁÉRT, (II) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL ÉS AZ AHHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSBŐL FAKADÓ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT ÉS/VAGY ANYAGI KÁRÉRT. (III) A BIZTONSÁGOS SZERVEREKEN TÁROLT SZEMÉLYES ÉS PÉNZÜGYI ADATOK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL ADÓDÓ PROBLÉMÁKÉRT, (IV) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL VAGY ANNAK TAGSÁGI PROGRAMJÁNAK ÁTMENETI VAGY ÁLLANDÓ JELLEGŰ LEÁLLÁSAIÉRT, (V) A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDALON KERESZTÜL TERJEDŐ HIBÁÉRT, VÍRUSÉRT, TRÓJAI VÍRUSÉRT, VAGY AZ EZEKBŐL FAKADÓ OLDALON, ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKBAN TAPASZTALHATÓ KELLEMETLENSÉGEKÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL NEM FELELŐS A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL BEKÜLDÖTT TARTALMAKÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓK RÁGALMAZÓ, SÉRTŐ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁÉRT SEM, ILLETVE AZ ESETLEGESEN EBBŐL FAKADÓ SÉRÜLÉSEKÉRT SEM. A hu.motorsport.com weboldal irányítása és üzemeltetése az Egyesült Államokból történik, így amennyiben egyéb területről látogatja az oldal nemzetközi változatait, ott minden esetben az adott törvényi vonatkozásokat és jogszabályokat kell figyelembe venni.

20. Általános

Ön elfogadja, hogy ezen megállapodásban rögzített információkra minden esetben a helyi törvényi szabályozás vonatozik, így az egyes esetekben is ezek figyelembevételével kell eljárni. Jelen dokumentumra megállapodásként kell tekinteni Ön és a hu.motorsport.com weboldal között, melynek be nem tartása jogi következményeket vonhat maga után. A hu.motorsport.com weboldal fenntartja magának a jogot, hogy a megállapodás feltételeit saját belátása szerint módosítsa, melyről értesítést is küld Önnek, ettől függetlenül az Ön felelőssége, hogy jelen megállapodást az esetleges változtatások miatt időről-időre újra átolvassa. Ön a hu.motorsport.com weboldal és annak tagsági programjának használatával tudomásul veszi, hogy a megállapodásban bekövetkező változásokat el kell fogadnia. ÖN ÉS A HU.MOTORSPORT.COM WEBOLDAL EGYETÉRT ABBAN, HOGY AZ OLDAL ÉS ANNAK SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKOZÁS ÜGYÉT A KÁR BEKÖVETKEZTE UTÁN EGY ÉVEN BELÜL EL KELL INDÍTANI, KÜLÖNBEN AZ ÜGY ELÉVÜL.

A hu.motorsport.com fenntartja a jogot, hogy tagsági programjának nevét, logóját, működését és megjelenését bármikor saját belátása szerint módosítsa, Önnek pedig ezt kötelező elfogadnia. Amennyiben nem ért egyet jelen megállapodás valamely pontjával, kérjük, ne regisztráljon a hu.motorsport.com weboldal tagsági programjába.

Regisztrálj ingyen

 • Szerezz gyors hozzáférést a kedvenc cikkeidhez

 • Értesítések kezelése a legfrissebb hírekről és a kedvenc versenyzőkről

 • Hallasd a hangod a cikk kommentálásával.

Motorsport prime

Fedezd fel a prémium tartalmat
Feliratkozás

Kiadás

Magyarország