A Racing Point-ügy öt legfontosabb tanulsága

Az FIA stewardok tegnapi döntésére, melynek alapján helyt adtak a Renault óvásának a Racing Point fékvezetékeinek szabálytalansága kapcsán, tűkön ülve vártak a rivális csapatok. Ugyan a 15 egység levonása, és a 400 ezer eurós büntetés sem kis dolog, ennél sokkal mélyebb az ügy hatása.

A Racing Point-ügy öt legfontosabb tanulsága

A vitát az robbantotta ki, hogy a fékvezetékek 2020-ban listás alkatrészekké váltak, ami lényegében azt jelenti, hogy azt az adott konstruktőrnek magának kell megalkotnia, nem vásárolhatja meg a más istálló által fejlesztett darabot.

Az FIA meg is jegyezte, hogy a fékvezetékek listássá tétele azért is született meg, mert „hatalmas aerodinamikai hatása volt ahhoz, hogy az FIA és a FOM hagyja, hogy egy ilyen szignifikáns alkatrész, ami hosszas szélcsatornabeli fejlesztést és erőforrásokat igényel, ilyen egyszerűen adásv-étel tárgya legyen csapatok között”.

A Racing Point már az első másodperctől kezdve nem titkolta, hogy 2019-ben fontos CAD információkhoz jutottak a Mercedes W10 fékvezetékeiről, azonban akkor még erre megvolt a lehetőségük a szabályok alapján. A kérdés az volt, hogy a 2019-ben hozzáfért információ alapján készített 2020-as koncepció vajon szabályosnak minősülhet-e.

Rendkívül hosszas, 6000 szavas és több mint 14 oldalas indoklásában rendkívül érdekes megállapításokat tett az FIA. A kérdés már csak annyi, hogy mik azok a kulcsfontosságú konklúziók, amiket a jövőre nézve nekünk is alapul kell vennünk?

Még több F1 hír:

A Racing Point már 2019-ben is használta a W10 első fékvezetékeit

Az egyik legérdekesebb nyilvánosságra jött információ az ügyben, hogy az RP20 fékvezetékeit azért is lehet szabályszerűnek tekinteni, mert az a 2019-es autójukon használt alkatrészekre alapozták. Az FIA meg is jegyezte: „ez teljes mértékben legitim volt, mivel a Mercedes által megosztott információk, amikor még az első fékvezetékek nem voltak listázott alkatrészek, már az RP19 fékvezetékeinek is az alapját szolgálták”.

„Amikor a Racing Point megkezdte az RP20 fejlesztését a 2019-es év utolsó negyedévében, az RP19 szolgált a kiindulópontnak, köztük az RP19 első fékvezetékei is. A csapatnak természetesen kellett változásokat eszközölni az RP20 alapvető eltérősége miatt, valamint az FIA szabályváltoztatásai miatt, de fundamentális változás nem következett be”

Az FIA ezen felül tisztázta, hogy a Mercedes alkatrészére alapozott 2020-as fékvezeték azért is volt jóváhagyható, mert ha 2020-ban kezdték volna az alkatrészt a Mercedes CAD információira alapozni, akkor nyilván nem kapták volna meg az engedélyt, mivel sérti a listázott alkatrészekre vonatkozó szabályokat.

Ezt azonban kettős okból nem tette meg az FIA, egyrészt azért mert a 2020-as első fékvezetékek az RP19 „DNS-éből” nőtték ki magukat, másrészt pedig – és ezzel szoros összefüggésben – amikor hozzáfértek a Mercedes adataihoz a fékvezetékekre vonatkozóan, akkor még ez szabályszerűnek minősült.

Az FIA ezen felül jóváhagyta, hogy a szabályváltoztatások és a fékvezetékeket státuszában bekövetkező változások ellenére nem fogják az ilyen koncepciókat szankcionálni, mivel nem más autóján, hanem a saját 2019-es, még legális koncepciójukon alapozták az új tervezést.

Az FIA ezen felül beismerte, hogy nem tette elég világossá a bekövetkező szabályváltozásokat, és azt, hogy a szabályok nem csak feketék és fehérek, és ezen a területen könnyen párhuzamos értelmezésekhez vezethet az értelmezés. Ennek ellenére a bizonyítékok azt sugallják, az elemzésük korrekt volt.

Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison

Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison

Fotó készítője: Motorsport.com

A Racing Point nem használta a W10-es hátsó fékvezetékének designját 2019-ben

Az előzővel éles ellentétben az FIA megjegyzi, a Racing Point nem használta az előző szezonban a W10-es hátsó fékvezetékét, és ez a dolog lényege, mivel így nem lehet ugyanolyan alakban „megörökölve” használni 2020-ban:

„Habár a Racing Point a Mercedes W10-esének a hátsó fékvezetékeiről készült CAD-modelleket ugyanakkor kapta, mint az elsőket, az azokról mintázottakat nem használta fel, ehelyett az RP19-hez másfajta hozzáállással fejlesztettek fékvezetéket.”

„Mikor a Racing Point 2019 végén nekilátott az RP20 fejlesztésének, már úgy döntöttek, hogy a Mercedes W10-es hátsó részét fogják újjáalkotni. Ezért vették a Mercedes W10-es hátsó fékvezetékeinek CAD-modelljeit és azok alapján nagyon hasonló méretű és alakú sajátokat gyártottak.”

A fő pont, amit a stewardok megjegyeznek: „Mivel az RP20-as hátsó fékvezetékei nem voltak az RP19-esen és a versenybírák úgy ítélik meg, hogy a Racing Point azok kifejlesztésére és a W10-es átvételére fordított energiája eltörpül amellett, amit a Mercedes eredetileg elvégzett, a versenybírák úgy döntöttek, hogy az RP20-as fékvezetékeinek elsősorban a Mercedes a tervezője, nem a Racing Point.”

Még több F1 hír:

Az FIA szerint a Racing Point nem válaszolt a kérdésükre

Az FIA állítja, hogy az RP20 tervezési szakaszában a Racing Point nem jelezte hivatalosan a szövetségnek, hogy a W10-es fékterveit használnák 2020-ban, és amennyiben megtették volna, jelezték volna nekik, hogy nem használhatják.

„Amennyiben a Racing Point ezidőtájt (2019. szeptember-november) megkérdezte volna az FIAt, hogy használhatják-e a Mercedes W10-esének hátsó fékvezetékeit az RP20-as alapjaként, a szövetség határozott nemmel felelt volna, mert az első fékvezetékekkel ellentétben a csapat nem egy olyan komponenst finomított, amit már beleépítettek az RP19-be.”

„Ehelyett egy teljesen új komponenst használtak fel az RP20-hoz, amelyről tudták, hogy a versenyszabályzat szerint listás alkatrésznek számít.”

Az FIA hangsúlyozza, ez az értelmezése a szabályzatnak a helyes, és a csapatnak kellett volna a szabályosságot ellenőrízni: „Ez semmiképpen sem a szabályok igazságtalan és visszamenőleges alkalmazása. A Racing Pointnak 2018-ban jogában állt a fékvezetékek modelljeit elkérni a Mercedestől, mert akkor még nem voltak listás alkatrészek.”

"A Racing Point azonban az RP20 fékvezetékeinek fejlesztésekor tudta, hogy 2020-ban már listás alkatrészek lesznek. Így azt is tudnia kellett, hogy az RP20 fékvezetékeit nekik kellett volna tervezniük, és így nem tervezhették volna meg a W10-es modelljei alapján.”

Az FIA elmulasztotta a Racing Point azon érvét, hogy vannak különbségek az eredetihez képest, kijelentve, a fő dolog, az aerodinamikai alakjuk, ugyanaz: „A tény, hogy az RP20 hátsó fékvezetékeinek egyes mechanikai jellemzői különböznek a W10-esétől, irreleváns. A fékvezetékek azért listás alkatrészek, mert hatalmas hatással vannak az autó aerodinamikájára és teljesítményére.”

„A Mercedes W10-esének fékvezetékmodelljei alapján a Racing Pointnak egy 3D-s modellje volt annak felületéről és alakjáról, melyek a legfontosabbak az alkatrész aerodinamikai szemszögéből. A Racing Point ezeket nagyon sikeresen reprodukálta az RP20-on. A sportszabályzat óvatos olvasatában, különös tekintettel a szándékra vonatkozó részre, ez annyit tesz, hogy az RP20 hátsó fékvezetékeit elsősorban a Mercedes tervezte, nem a Racing Point.”

A Racing Point szerint az FIA technikai képviselője márciusi gyárlátogatásakor rábólintott a tervre, miután a téli teszteken a riválisok elkezdtek rájuk gyanakodni. Azonban az FIA szerint ez a gyárlátogatás nem töltheti be egy hivatalos megegyezés helyét.

„Az FIA elismeri, hogy a Racing Point az FIA képviselőinek márciusi gyárlátogatásukkor elmondta, hogy az RP20 fékvezetékei hasonlóak a Mercedes W10-éhez, mert tőlük kapott modelleket használtak, mikor még nem listás alkatrészek voltak, és az FIA képviselői ez ellen nem tiltakoztak.”

Az FIA azonban rámutat: „A látogatás célja az autó egészének a Mercedes W10-essel való összevetése volt, így a fókusz az autón magán volt, nem a fékvezetéken,” és hozzáteszik, „Nem ésszerű feltételezni, hogy a fékvezetékekkel kapcsolatos szóváltás az FIA részéről bárminemű beleegyezésnek minősül.”

„A szükségszerű és megfelelő eljárás az lett volna, ha írásban, közvetlenül az FIA-t keresik meg a témában.”

Racing Point RP20 front brake drum

Racing Point RP20 front brake drum

Fotó készítője: Giorgio Piola

A büntetés a Racing Point „lehetséges előnyének” szól

A bizottság lényegében elismerte, hogy a csapat kizárása nem volt opció. A Racing Point nem a technikai előírások, hanem a versenyszabályzat ellen vétett. Úgy vélik, a Racing Point előnyre tett szert azáltal, hogy nem kellett annyi időt és erőforrást a fékvezetékek tervezésére és kialakítására szánniuk, mint normál esetben kellett volna.

A pontos megfogalmazás így hangzott: „az RP20 hátsó fékvezetékének megalkotása során a Racing Point potenciális előnyhöz jutott, mivel az arra szánt erőforrásokat máshol használhatta fel. Nem kellett azt a munkát hátsó fékvezetékek tervezésével elvégezniük, amit a Mercedes végzett az eredeti W10 modellel.”

Később hozzátették, hogy „a Stájer Nagydíjra kirótt büntetés célja, hogy büntesse azt a potenciális előnyt, amelyre a Racing Point a fékvezetékek tervezési folyamatában szert tett. A szabálysértés az autó tervezési szakaszában történt, ami még a Stájer Nagydíj előtt befejeződött.”

„A kérdéses fékvezetékek ugyanakkor a további F1-es futamokon is jelen lehetnek, így a szabálysértést nem lehet kiküszöbölni. Mivel az első óvás a Stájer Nagydíj után érkezett, helyénvaló büntetést osztani a fékvezetékek meg(nem)tervezésének folyamata miatt, ugyanakkor lehetővé teszi a Racing Point számára, hogy használják azokat a 2020-as szezonban.”

Még több F1 hír:

A Racing Point továbbra is használhatja fékvezetékeit

Habár sokak számára meglepő lehet, a fent leírtak alapján a Racing Point 2020-ban továbbra is használhatja a kérdéses fékvezetékeket. Az FIA szabályosnak minősítette a kérdéses elemeket, a büntetés a tervezési folyamat következménye. A kiszabott büntetés az első óvás előtti Stájer Nagydíjra, és az azt megelőző időszakra vonatkozik.

A felügyelők értelmezése szerint „a fékvezetékek jövőbeli használata a versenyszabályzat megszegésének minősül, ezért azonban feddés adható. Ennek az az oka, hogy a szóban forgó szabálysértés, a fékvezetékek nem megfelelő módon történt tervezése miatt már megtörtént a büntetés a Stájer Nagydíjon elért eredményekre vonatkozóan.”

Azt is megerősítették, a csapatnak nem kötelező újraterveznie a vezetékeket: „A felügyelőbizottság elismeri, hogy a hátsó fékvezetékek megfelelnek az FIA 2020-as Forma-1-re vonatkozó technikai szabályzatának, ezért a Racing Point nem kötelezhető arra, hogy a jelenlegi ismereteik figyelmen kívül hagyásával újratervezzék az általuk használt fékrendszert.”

„A kiszabott büntetés tehát annak szól, hogy a Racing Point olyan előnyre tehetett szert a fékvezetékek tervezési fázisa során, amit más elemek elkészítésekor kamatoztathatott.”

megosztás
hozzászólás

Ajánlott videó:

Videón, ahogyan Vettel alatt megáll a Ferrari, hosszú olajcsíkot húzva

Előző cikk

Videón, ahogyan Vettel alatt megáll a Ferrari, hosszú olajcsíkot húzva

Következő cikk

Verstappen ismét tart a „magánytól” Silverstone-ban

Verstappen ismét tart a „magánytól” Silverstone-ban
Hozzászólások betöltése