Takeshi Tsuchiya
Japan
Versenyző

Takeshi Tsuchiya

1956-01-30 (életkor: 66)