Shinji Nakano
Japan
Versenyző

Shinji Nakano

1971-04-01 (életkor: 50)