United States
Versenyző

Sammy Davis

1887-01-09 (életkor: 134)