Nicky Hayden
United States
Versenyző

Nicky Hayden

1981-07-30 - 2017-05-22 (életkor: 35)