Graham Rahal
United States
Versenyző

Graham Rahal

Csapat Team Penske
7