Gordon Shedden
United Kingdom
Versenyző

Gordon Shedden

1979-02-15 (életkor: 43)