Italy
Versenyző

Giancarlo Baghetti

1934-12-25 (életkor: 87)